Toprağın Nefesi

Toprak günümüzde dahi bilinmeyen yönleriyle yaşamımızın büyük bir parçası olmaya devam ediyor. Bu görünmeyen ama uçsuz bucaksız ekosistem, doğrudan ve dolaylı olarak besin ihtiyacımızın %95’ini sağlayacak kadar çeşitlilik ve verime sahip. Fakat yaşamımıza yön vermesinin yanında aslında toprakta da bir yaşam var. Toprağın ana unsuru için bakteriler, mantarlar, nematod ve protozoa gibi mikro ölçekli canlıların hayat döngüleri sırasında gerçekleştirdikleri biyolojik ve kimyasal süreçler denebilir. Bu görünmeyen kahramanın görevleri sürdürülebilir bir gelecek için de önem teşkil ediyor. Gıda üretimine yardımcı olması, iklim krizini adapte etmesi, suyu filtrelemesi, sel ve kuraklıklara karşı dayanıklılığı arttırması sunduğu yararlardan bazıları. Toprak kirliliği ise bu yararların hepsini tehdit edecek kadar güçlü bir etken olabiliyor. En az toprağın kendisi kadar anlaşılamayacak nedenlerden de kaynaklanabiliyor fakat bilinen unsurları; atıklar, hava kirliliğinden kaynaklı asit yağmurları, gübre ve tarım ilacı gibi kimyasal maddeler ve su kirliliği olarak sıralanabilir. 

Kaynak: http://www.fao.org/fao-stories/article/en/c/1126974/
Derleyen: Aslı
Fotoğraf: Unplash üzerinden Paul Mocan

GÜNDEM

Koronavirüs salgını sırasında yaşamın tüm alanı gibi tarım ve gıda sektörü de etkilendi. Karantina uzadıkça olası bir gıda krizine küresel kuruluşlardan uyarılar gelmeye başladı ve mevcut tarım sistemi ile gıda tedarik zincirinin kriz anlarında ne kadar kırılgan olduğu ortaya çıktı.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close