Yeraltından Değil Notlarımız

Herkese merhaba! Yenilenebilir enerji kaynaklarına doğrudan bir geçiş bugün mümkün olabilir mi? Kömür yerine yenilenebilir enerji kaynakları bizim ihtiyacımızı karşılayabilir mi? Bu politika uygulanırsa değişimin maliyeti nasıl olabilir? Bugün Türkiye’nin yenilenebilir enerji gücünü konuşuyoruz. Yeşil kalın! Sevgi ve iyilikle…
 

Enerji, bugünün dünyasında bir ihtiyaç ve gelecekten de beklenen bu yönde. Ancak teknoloji seçimi, kullanılma yöntemi veya israfı bizleri de etkiliyor. Sadece israf edilen enerji, Avrupa’daki tüm evlerin enerji ihtiyacını karşılamaya yetiyor. Bu yüzden bu ihtiyacın daha doğru yönetilmesi ve tedariği için yüzümüzü geleceğe çevirmemiz gerekiyor. Türkiye 2019 verilerine göre, enerji ihtiyacını %31,4’ü hidrolik enerji, %28,6’sı doğal gaz, %22,4’ü kömür, %8,1’i rüzgar, %6,2’si güneş, %1.6’sı jeotermal ve %1,7’si diğer kaynaklardan sağlıyor. Değişime ayak uydurmak gerekiyorsa, önümüzdeki 10 yılda kömür yerine güneş ve rüzgar yatırımlarına öncelik verildiğinde yenilenebilir enerjinin toplam payı %47’e ulaşabilir. Elektrik ihtiyacımızın neredeyse yarısını yenilenebilir enerjiden karşılayabiliriz. Üstelik güneş ve rüzgar kaynağı yönünden verimli bir bölgede olmak bunu kolaylaştırıyor. Kömür esaslı termik santrallerin maliyetine bakıldığında, yenilenebilir enerji üzerine kurulacak bir gelecekte harcanılacak bütçenin farklı olmadığı görülüyor.

Kaynak
https://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Elektrik
Derleyen: Aslı

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close